Zakładanie francuskich filii

Francuski adwokat mówiący po polsku

Zakładanie firmy we Francji

W ramach rozszerzenia swojej działalności na francuskim rynku, polskie spółki coraz częściej rozważają możliwość założenia we Francji spółki córki.

Dlatego kancelaria AVOCATLEGAL zapewni Państwu doradztwo prawne w zakresie zakładania takiej spółki córki na terenie Francji.

Podstawowe etapy wymagane do założenia takiej spółki są następujące:

  1. Określenie formy przyszłej spółki.

Najczęściej wybranymi formami spółek są: spółka SARL (odpowiednik spółki Z O.O.) lub spółka SAS (uproszczona spółka akcyjna).

Z punktu widzenia francuskiego prawa, obie spółki są prawie identyczne (z zaznaczeniem kilku drobnych różnic w zakresie przepisów prawnych stosujących się do każdej ze spółek, jak np. podział kapitału na udziały (w przypadku spółki SARL) lub na akcje (w przypadku spółki SAS)).

 

budynek firmy we Francji

Należy również wskazać, że spółka SAS jest dużo bardziej elastyczna, jeśli chodzi o różnego rodzaju klauzule, które można zawrzeć w umowie spółki.

Główna różnica powstaje jednak w zakresie wysokości opłacanych składek, za wykonywanie funkcji członka zarządu lub prezesa oraz ewentualnych możliwości optymizacji podatkowej.

  1. Przygotowanie umowy spółki i wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej założenia spółki.

We Francji obowiązek podpisania dokumentów dotyczących założenia spółki przed notariuszem nie istnieje. Dla podpisania całości dokumentacji prawnej wystarczy zwykły podpis wszystkich wspólników.

Na tym etapie, należy również sprawdzić czy wykonywana działalność nie wymaga przedstawienia w sądzie gospodarczym specjalnych pozwoleń lub dyplomów wymaganych przez francuskie prawo i bez których sąd nie dokona rejestracji spółki. Przykładem takiej działalności jest hydraulika lub fryzjerstwo.

  1. Założenie konta bankowego przyszłej spółki.

W tym celu należy przedstawić bankowi niepodpisany i niedatowany projekt umowy spółki.

Po otwarciu konta bankowego przyszłej spółki, każdy ze wspólników musi wpłacić na to konto, wysokość kapitału zakładowego, odpowiadającego jego udziałom lub akcjom.

Po przelaniu ww. środków na konto, bank wyda członowi zarządu lub prezesowi zaświadczenie o wysokości znajdujących się na tym koncie środków, które to zaświadczenie pozwoli skompletować umowę spółki i ja podpisać (umowa spółki musi zawierać obowiązkowo informacje o dacie wpłaty środków pieniężnych na konto oraz o banku, w którym to konto zostało otwarte).

Jeśli umowa spółki zostanie podpisana przed zawarciem takiej informacji, to taka umowa spółki będzie nieważna.

Ponadto, data umowy spółki nie może być datą wcześniejszą, niż data figurująca na zaświadczeniu o wpłacie środków pieniężnych, wydanym przez bank  (pod rygorem nieważności umowy spółki)).

  1. Skompletowanie, datowanie i podpisanie umowy spółki.
  1. Dokonanie formalności rejestracji w sądzie gospodarczym
  1. Po uzyskania KRS-u, przesłanie go do banku, celem odblokowania środków pieniężnych wpłaconych przez wszystkich wspólników.

(Do czasu uzyskania KRS-u, takie środki pieniężne są zablokowane i nie można ich używać).

Celem uzyskania obszerniejszych informacji na temat zakładania spółki na terenie Francji zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL. Nasza kancelaria specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich, zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.

Jak założyć firmę we Francji?

Ekspansja firm polskich na zachodnie rynki nie jest dziś niczym nowym. Rozszerzenie działalności na inne kraje przynosi więcej zysków, pomaga nawiązywać kontakty, umożliwia dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Jednak założenie filii firmy w kraju, gdzie obowiązuje inny język czy przepisy prawne nie jest sprawą prostą. Warto nawiązać współpracę z zaufanym adwokatem, ktory pomoże nam w załatwieniu wszelkich formalności. W Kancelarii Prawnej Avocatlegal znajdą Państwo francuskiego adwokata mówiącego po polsku, dzięki któremu zakładanie firmy we Francji stanie się znacznie łatwiejsze.

Twoja firma we Francji? Z Kancelarią Prawną Avocatlegal to proste!

Kancelaria Prawna Avocatlegal ułatwi Państwu wypełnienie wszelkich formalności niezbędnych do założenia firmy we Francji. Nasi specjaliści posługują się na co dzień językiem francuskim, jednak biegle władają również polskim, dzięki czemu w kontaktach z Klientem nie tworzy się bariera językowa, a to dodatkowo wpływa na pozytywne relacje i szybkość procedur. Z nami przygotowanie umowy spółki i innej dokumentacji, jak również założenie konta bankowego czy pozostałe formalności będą szybsze i łatwiejsze.

Zakładanie francuskich filii z zaufanym adwokatem

Zapraszamy do współpracy wszystkich Klientów chcących rozszerzyć działalność gospodarczą na rynki zagraniczne, a szczególnie na francuski. Nasz adwokat jest do Państwa dyspozycji w kwestii zakładania francuskich filii polskich firm. Dzięki doskonałej znajomości przepisów prawa gospodarczego, jak również tutejszego rynku wszelkie formalności zostaną załatwione sprawnie, bez zbędnej zwłoki spowodowanej barierą językową czy przeoczeniami.

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo założyć na francuskim rynku polski odpowiednik spółki z o.o. czy S.A. – pomożemy. Chociaż tutejsze prawo nie wymaga obecności notariusza przy podpisywaniu umowy spółki — warto skorzystać z naszej pomocy, aby uniknąć pomyłek mogących mieć wpływ na całą działalność. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Contact/Kontakt

AVOCATLEGAL VERSAILLES

22, rue de Lafayette, 78000 Versailles

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

AVOCATLEGAL PERPIGNAN

3, place de Catalogne, 66000 Perpignan

(FR)+ 33 (0) 4 48 07 24 60

CONTACT@AVOCATLEGAL.COM