Windykacja wierzytelności

Odzyskiwanie wierzytelności we Francji przez obywatela Polski jest złożonym procesem, którego wszczęcie może budzić lęk i dezorientację. Warto mieć jednak świadomość, że polscy przedsiębiorcy nie są zdani sami na siebie. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowania na polskojęzycznych prawników działających na…

Reprezentacja przed francuskimi sądami

Oprócz windykacji wierzytelności u francuskich kontrahentów, polscy przedsiębiorcy mogą być również zmuszeni do pozwania francuskiego kontrahenta w ramach zwykłej procedury sądowej.
Może się również zdarzyć, że w ramach pozwu o windykację, francuski kontrahent wystosuje…

Doradztwo z zakresu francuskiego prawa

Polskie spółki mogą się również spotkać z jednorazowąkoniecznością dokonania konsultacji z zakresu francuskiego prawa.
Taka sytuacja może się np. zdarzyć w przypadku zawarcia umowy z francuskim kontrahentem, na mocy której strony nie dokonają wyboru prawa właściwego dla takiej umowy…

Egzekucja wyroków na terenie Francji

Prowadzenie filii swojej firmy na terenie Francji, korzystanie z usług francuskich podwykonawców czy zawieranie jakichkolwiek umów z obywatelem innego kraju nierzadko ma swój finał na sali sądowej. Niewypłacalność kontrahenta czy uchylanie się od uregulowania długu może stać się dla wierzyciela…

Kancelaria Avocatlegal

Obsługa prawna polskich spółek w zakresie francuskiego prawa lub sporów z francuskim kontrahentem

Kancelaria Avocatlegal świadczy usługi prawne od 20 lat, w zakresie wszelkich spraw polsko-francuskich.

Nasi klienci to polskie spółki współpracujące z francuskimi klientami lub dostawcami oraz polscy szefowie francuskich lub polskich spółek szukający pomocy przy konfliktach z francuskim URSSAF-em.

Kancalria AVOCATLEGAL interweniuje w takich dziedzinach jak: konsultacje z zakresu francuskiego prawa, reprezentacja przed francuskimi sądami, windykacja wierzytelności na terenie Francji, egzekucja na terenie Francji wyroków sądowych, pełna obsługa francuskich filii polskich spółek, doradztwo w zakresie oddelegowania polskich pracowników do pracy we Francji i pomoc przy konfliktach z francuskim URSSAF-em.

Głównym celem kancelarii AVOCATLEGAL jest zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego oferowanych usług prawnych.

A w sprawach spornych, kancelaria Avocatlegal zapewnia jak najlepszą obronę klientów dążąc zawsze do wygranej.

%

SPRAW SPORNYCH

%

WYGRANYCH W SPRAWACH SPORNYCH

%

STRATEGII PRAWNEJ PRZYSTOSOWANEJ

 

Contact/Kontakt

AVOCATLEGAL VERSAILLES

22, rue de Lafayette, 78000 Versailles

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

AVOCATLEGAL PERPIGNAN

3, place de Catalogne, 66000 Perpignan

(FR)+ 33 (0) 4 48 07 24 60