Procedura apelacyjna we Francji – jak to działa?

Procedura apelacyjna we Francji – jak to działa? Polski i francuski system prawny różnią się pod wieloma względami – jak się okazuje również na etapie procedury apelacyjnej. Przede wszystkim we Francji wyroki pierwszej instancji są natychmiastowo zaopatrywane w klauzulę wykonawczą. Dzięki temu strona, która wygrała spór, może niezwłocznie przeprowadzić...

Zatwierdzanie roku obrachunkowego – o czym należy pamiętać?

Zatwierdzanie roku obrachunkowego – o czym należy pamiętać? Zatwierdzenie roku obrachunkowego to formalny proces finalizujący księgowość firmy za dany okres. Obejmuje ono szereg czynności, których celem jest weryfikacja i akceptacja sprawozdania finansowego. Wedle przepisów roczne sprawozdania muszą podlegać zatwierdzeniu przez...

Obowiązkowa mediacja sądowa w ramach sporów

Obowiązkowa mediacja sądowa w ramach sporów Mediacja jest narzędziem umożliwiającym ugodowe zakańczanie sporów między stronami, pozwalającym na wypracowywanie zadowalających rozwiązań. Biorą w niej udział mediator, przedstawiciele stron sporu, a także wskazane przez nich osoby (np. pełnomocnicy), których obecność wymaga zgody...

Zabezpieczenie dochodzonej we Francji wierzytelności

Zabezpieczenie dochodzonej we Francji wierzytelności Wieloletnie doświadczenie na gruncie francuskiej legislacji pokazuje, że przed wszczęciem procedury sądowej o odzyskanie wierzytelności należy najpierw zająć się jej zabezpieczeniem. Dlaczego? Okazuje się, że w praktyce bardzo często polscy wierzyciele, dysponujący po przeprowadzonej we...

Korzystna współpraca z agentem handlowym z Francji – jak ją osiągnąć?

Korzystna współpraca z agentem handlowym z Francji – jak ją osiągnąć? Współpraca z agentami handlowymi we Francji wiąże się z długoterminowym rozwojem firmy i zyskami. Podjęcie jej nie należy jednak do prostych zadań, ponieważ wymaga negocjacji, znajomości przepisów oraz porozumienia...

Bezstresowe procedury sądowe, czyli dlaczego warto postawić na wsparcie profesjonalnej kancelarii?

Konsultacje z zakresu prawa handlowego, czyli profesjonalne wsparcie w zakładaniu francuskich filii i nie tylko Nie da się ukryć, że wielu z nas na pewnym etapie życia będzie musiało wziąć udział w postępowaniu sądowym. O ile procesy krajowe nie przysparzają aż tak wiele stresu, procedury międzynarodowe mogą być źródłem dużego zdenerwowania i lęku. Ten problem nie omija...

Konsultacje z zakresu prawa handlowego, czyli profesjonalne wsparcie w zakładaniu francuskich filii i nie tylko

Konsultacje z zakresu prawa handlowego, czyli profesjonalne wsparcie w zakładaniu francuskich filii i nie tylko Niezależnie od tego, czy mowa o sporządzaniu i interpretacji ważnych dokumentów, rozstrzyganiu sporów między kontrahentami, czy też ekspansji przedsiębiorstwa na rynek francuski – w każdym przypadku warto skorzystać z porady prawnej w kancelarii we Francji. Avocatlegal...

Zatwierdzanie roku obrachunkowego – co warto o nim wiedzieć?

Zatwierdzanie roku obrachunkowego – co warto o nim wiedzieć? Podmioty gospodarcze mają liczne zobowiązania związane ze sprawozdawczością, wynikające m.in. z ustawy o KRS, KSH czy ustawy o rachunkowości. Jednym z nich jest obowiązek przygotowywania oraz zatwierdzania sprawozdania finansowego, które musi...

Procedury sądowe w przypadku pozwania firmy budowlanej za szkodę lub niedokładnie wykonaną pracę

Procedury sądowe w przypadku pozwania firmy budowlanej za szkodę lub niedokładnie wykonaną pracę Nie da się ukryć, że postępowania sądowe w sprawach budowlanych są zazwyczaj trudne i długotrwałe z uwagi na skomplikowane czynności dowodowe. Rzadko zdarza się, aby strony dysponowały wzorowo udokumentowanym zawarciem i realizacją umowy o roboty budowlane. Dlaczego? Ponieważ specyfika...

Obsługa prawna francuskich filii

Obsługa prawna francuskich filii Francja jest pod wieloma względami atrakcyjnym rynkiem dla polskich przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju. Rozważając otwarcie francuskiej filii swojej firmy bądź też pragnąc zainwestować w inną spółkę, warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej obsługi prawnej, która może być kluczowym...

Zakładanie spółki córki polskiej firmy we Francji

Zakładanie spółki córki polskiej firmy we Francji Ciągły i dynamiczny wzrost to jeden z podstawowych celów każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy tego, od jak dawna istnieje. Na pewnym etapie rozwoju działalności decyzja o wejściu na zagraniczne rynki przychodzi...

Problemy sporne przed sądami, czyli co zrobić, gdy polska spółka wejdzie w spór z francuską?

Problemy sporne przed sądami, czyli co zrobić, gdy polska spółka wejdzie w spór z francuską? Spółka to popularny rodzaj działalności gospodarczej opartej na umowie pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi. W Polsce występuje kilka rodzajów takich spółek, w tym najpopularniejsze z nich to cywilne oraz spółki kapitałowe, czyli akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda spółka...

Tabela porównawcza SARL i SAS

Tabela porównawcza SARL i SAS PORÓWNANIE FORM PRAWNYCHSPÓŁEK FRANCUSKIEGO PRAWA HANDLOWEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SARL Spółka akcyjna uproszczonaSAS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Société à ResponsabilitéLimitée art. L 223-1 do L 223-43 francuskiego Kodeksu Handlowego duża swoboda działania interesująca zarówno dla małych, jak...

Odzyskiwanie wierzytelności od francuskich klientów

Odzyskiwanie wierzytelności od francuskich klientów Działalność międzynarodowa to dla wielu polskich przedsiębiorców realna szansa na zarobienie znacznie większych pieniędzy niż w granicach kraju. Współpraca z francuskimi podmiotami może jednak nie ułożyć się po naszej myśli, a spóźniający się z opłaceniem faktur dłużnicy – pomimo należytego wywiązania się polskiej strony z umowy – to prawdziwa plaga. Aby otrzymać...

Oddelegowanie do Francji polskich pracowników (stan prawny na maj 2017r): ustawa Marcona

Oddelegowanie do Francji polskich pracowników (stan prawny na maj 2017r): ustawa Marcona Wielu polskich przedsiębiorców wysła swoich pracowników do Francji, w ramach realizacji umowy podwykonaia. Niemniej francuskie prawo coraz bardziej i coraz częściej nakłada zaostrzenia na zagranicznych przedsiębiorców oddelegowujących swoich...