Aktualności prawne

Aktualności prawne

Zabezpieczenie dochodzonej we Francji wierzytelności

Wieloletnie doświadczenie na gruncie francuskiej legislacji pokazuje, że przed wszczęciem procedury sądowej o odzyskanie wierzytelności należy najpierw zająć się jej zabezpieczeniem. Dlaczego? Okazuje się, że w praktyce bardzo często polscy wierzyciele, dysponujący po...

Zatwierdzanie roku obrachunkowego – co warto o nim wiedzieć?

Podmioty gospodarcze mają liczne zobowiązania związane ze sprawozdawczością, wynikające m.in. z ustawy o KRS, KSH czy ustawy o rachunkowości. Jednym z nich jest obowiązek przygotowywania oraz zatwierdzania sprawozdania finansowego, które musi odbywać się w ustawowo...

Obsługa prawna francuskich filii

Francja jest pod wieloma względami atrakcyjnym rynkiem dla polskich przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju. Rozważając otwarcie francuskiej filii swojej firmy bądź też pragnąc zainwestować w inną...

 

Contact/Kontakt

AVOCATLEGAL VERSAILLES

22, rue de Lafayette, 78000 Versailles

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

AVOCATLEGAL PERPIGNAN

3, place de Catalogne, 66000 Perpignan

(FR)+ 33 (0) 4 48 07 24 60