Odzyskiwanie wierzytelności od francuskich klientów

Działalność międzynarodowa to dla wielu polskich przedsiębiorców realna szansa na zarobienie znacznie większych pieniędzy niż w granicach kraju. Współpraca z francuskimi podmiotami może jednak nie ułożyć się po naszej myśli, a spóźniający się z opłaceniem faktur dłużnicy – pomimo należytego wywiązania się polskiej strony z umowy – to prawdziwa plaga. Aby otrzymać zapłatę za zrealizowaną usługę albo dostarczony towar, należy uruchomić procedurę windykacyjną zgodną z francuskimi przepisami. Jakie są zatem możliwości?

Wezwanie do zapłaty

W pierwszej kolejności zastosowanie znajduje wezwanie do zapłaty, które w podobnej formie funkcjonuje także w Polsce. Francuskiemu podmiotowi należy wysłać dokument w postaci pisemnej, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i powinien on zawierać termin płatności, obowiązki dłużnika, jak również ostrzeżenie o konsekwencjach windykacji sądowej. Już na tym etapie warto nawiązać współpracę z adwokatem, który przekaże pismo w imieniu polskiego przedsiębiorcy – dla Francuzów pismo od prawnika ma większą moc niż podpisane przez partnera biznesowego.

Windykacja pozasądowa bez skutku – co dalej?

Jeżeli po upływie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty francuski kontrahent wciąż uchyla się od opłacenia faktur, możemy zaprosić go na negocjacje, mediacje albo arbitraż. Jeżeli i to nie zrobi wrażenia na nieuczciwym partnerze biznesowym, pozostaje nam postępowanie windykacyjne sądowe. Co ważne, zgodnie z zawartą umową oraz miejscem jej wykonania, pozew należy złożyć we francuskim sądzie. W procedurze nakazowej przedstawić musimy wspomnianą już umowę bądź złożone zamówienie, list przewozowy lub dowód wykonania usługi, a także nieopłacone faktury, które zostały wcześniej wysłane do dłużnika. Zaletą procedury jest jej niemal natychmiastowy skutek, bo wyrok zapada w ciągu 2 miesięcy, natomiast stronom przysługuje apelacja.

O czym jeszcze warto pamiętać, odzyskując wierzytelność od francuskiego kontrahenta?

Przed wszczęciem procedury nakazowej warto zwrócić się o wydanie pozwolenia na tymczasowe zajęcie kont dłużnika, aby zabezpieczyć wierzytelność. Nieco inaczej postępowanie układa się w sytuacji, kiedy dłużnik ma znacznie poważniejsze problemy. Jego upadłość albo likwidacja sądowa wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji wierzytelności w ciągu 4 miesięcy – po tym czasie pismo nie zostanie zaakceptowane przez francuski sąd. Następnie oczekiwanie na zwrot należności może ciągnąć się od 6 do nawet 36 miesięcy, w ciągu których realizowany będzie plan naprawczy.

Warto już na etapie wysyłania wezwania do zapłaty skorzystać z pomocy adwokata, który nie tylko doskonale zna francuski język, ale też obowiązujące we Francji regulacje prawne wraz z nieprzekraczalnymi terminami. Zapraszamy do polskiej kancelarii prawnej w Paryżu, gdzie pomożemy Państwu w windykacji należności.