Wygrana procedura sądowa w pierwszej instancji francuskiego sądu – następstwa i różnice w porównaniu do polskiego wymiaru sprawiedliwości Każdy wyrok wydany przez sąd francuski w pierwszej instancji jest natychmiastowo zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Innymi słowy, staje się

Zabezpieczenie dochodzonej we Francji wierzytelności Wieloletnie doświadczenie na gruncie francuskiej legislacji pokazuje, że przed wszczęciem procedury sądowej o odzyskanie wierzytelności należy najpierw zająć się jej zabezpieczeniem. Dlaczego? Okazuje się, że w praktyce bardzo często polscy wierzyciele, dysponujący

Korzystna współpraca z agentem handlowym z Francji – jak ją osiągnąć? Współpraca z agentami handlowymi we Francji wiąże się z długoterminowym rozwojem firmy i zyskami. Podjęcie jej nie należy jednak do prostych zadań, ponieważ wymaga negocjacji, znajomości

Możliwość zajęcia kont bankowych u francuskiego dłużnika – informacje na temat procedury Jednym z największych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami jest dochodzenie należności od dłużników. Polskie firmy, u których zadłużone są francuskie podmioty, mogą starać się dochodzić swoich

Konsultacje z zakresu prawa handlowego, czyli profesjonalne wsparcie w zakładaniu francuskich filii i nie tylko Nie da się ukryć, że wielu z nas na pewnym etapie życia będzie musiało wziąć udział w postępowaniu sądowym. O ile procesy krajowe nie przysparzają aż tak wiele stresu, procedury międzynarodowe mogą być źródłem dużego zdenerwowania

Konsultacje z zakresu prawa handlowego, czyli profesjonalne wsparcie w zakładaniu francuskich filii i nie tylko Niezależnie od tego, czy mowa o sporządzaniu i interpretacji ważnych dokumentów, rozstrzyganiu sporów między kontrahentami, czy też ekspansji przedsiębiorstwa na rynek francuski – w każdym przypadku warto skorzystać z porady prawnej

Zatwierdzanie roku obrachunkowego – co warto o nim wiedzieć? Podmioty gospodarcze mają liczne zobowiązania związane ze sprawozdawczością, wynikające m.in. z ustawy o KRS, KSH czy ustawy o rachunkowości. Jednym z nich jest obowiązek przygotowywania oraz zatwierdzania sprawozdania

Procedury sądowe w przypadku pozwania firmy budowlanej za szkodę lub niedokładnie wykonaną pracę Nie da się ukryć, że postępowania sądowe w sprawach budowlanych są zazwyczaj trudne i długotrwałe z uwagi na skomplikowane czynności dowodowe. Rzadko zdarza się, aby strony dysponowały wzorowo udokumentowanym zawarciem i realizacją umowy o roboty budowlane.

Obsługa prawna francuskich filii Francja jest pod wieloma względami atrakcyjnym rynkiem dla polskich przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju. Rozważając otwarcie francuskiej filii swojej firmy bądź też pragnąc zainwestować w inną spółkę, warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej obsługi prawnej,

Postępowania sporne za granicą – jak wygląda reprezentacja w trakcie procedur sądowych we Francji? O ile europejski nakaz zapłaty (ENZ) uważa się za skuteczny sposób na dochodzenie bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym, zgoła inaczej wygląda to przy postępowaniach spornych.Co w przypadku zakwestionowania ENZ?Rzeczywistość

  • 1
  • 2