contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Oddelegowanie polskich pracowników do pracy we Francji - Prawo pracy Francja

Polskie spółki mogą się również spotkać z jednorazowąkoniecznością dokonania konsultacji z zakresu francuskiego prawa.

Taka sytuacja możesię np. zdarzyć w przypadku zawarcia umowy z francuskim kontrahentem, na mocy której strony nie dokonają wyboru prawa właściwego dla takiej umowy.

Sytuacja ta często prowadzi do automatycznego zastosowania francuskiego prawa, jeżeli francuska spółka jest np. sprzedawca towarów lub usługodawca (patrz przepisy obowiązującego prawa określone w rozporządzeniu Europejskim nr 593/2008z dnia 17 czerwca 2008).

W takim przypadku to francuskie prawo będzieokreślać prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej między stronami.

Prawo pracy — Francja

Francja jest jednym z krajów, które chętnie przyjmują do pracy oddelegowanych pracowników. Nawiązując jednak taką umowę z zagranicznym pracodawcą, należy koniecznie wziąć pod uwagę prawo pracy obowiązujące w tym państwie. Ważne jest, aby bezwzględnie wywiązywać się z podpisanych umów, dostosowując się do ściśle wyznaczonych norm narzuconych przez URSSAF. Jest to instytucja, która ma prawo do kontrolowania warunków zatrudnienia, a także wychwytywania różnego rodzaju nieprawidłowości. Oddelegowanie pracowników do Francji wiąże się więc z wieloma przepisami, z jakimi należy się zapoznać przed podjęciem takiej decyzji.

Jakie kroki podjąć, aby oddelegować pracownika do Francji?

Delegacja pracowników do innego kraju to poważne przedsięwzięcie, dlatego, aby to zrobić, trzeba podjąć kilka ważnych kroków, w tym między innymi:
  • zapoznanie się z przepisami francuskiego prawa pracy,
  • przygotowanie umowy oddelegowania wraz z jasno określonymi warunkami pracy,
  • pozyskanie zgody pracownika na rozpoczęcie pracy poza granicami kraju,
  • zgłoszenie oddelegowania pracownika do Francji do odpowiednich instytucji (w tym do URSSAF),
  • zajęcie się kwestiami ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz emerytalnego pracownika,
  • skompletowanie niezbędnych dokumentów.

Kancelaria polsko-francuska Avocat Legal

Decydując się na oddelegowanie pracowników do Francji, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który doskonale zna prawo pracy panujące w tym kraju, a przy tym dokładnie wytłumaczy, jak to zrobić zgodnie z przepisami. Avocal Legal to kancelaria specjalizująca się w takich sprawach, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultacji.

Dlatego kancelaria AVOCATLEGAL proponuje polskim klientom możliwość uzyskania konsultacji w takich dziedzinach francuskiego prawa jak:

Celem uzyskania obszerniejszych informacji na temat konsultacji z zakresu francuskiego prawa, zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą kancelarią.

AVOCATLEGAL to efektywność działania i reaktywność
Powierzając kancelarii AVOCATLEGAL polsko-francuskie sprawy prawne, nasi klienci mają zawsze gwarancję uzyskania jasnych i zrozumiałych porad prawnych dotyczących francuskiego prawa lub francuskich spraw spornych.