contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Reprezentacja przed francuskimi sądami

Oprócz windykacji wierzytelności u francuskich kontrahentów, polscy przedsiębiorcy mogą być również zmuszeni do pozwania francuskiego kontrahenta w ramach zwykłej procedury sądowej.

Może się również zdarzyć, że w ramach pozwu o windykację, francuski kontrahent wystosuje pozew wzajemny o odszkodowanie.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury sądowej należy najpierw określić (lub sprawdzić w przypadku pozwu strony przeciwnej) właściwą kompetencję sądową.

Taka kompetencja sądowa jest określana albo na podstawie wyboru stron (np. w ramach zawartej umowy) albo na podstawie Europejskiego rozporządzenia nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.

W ramach takiego rozporządzenia kompetencja sądowa jest określana na podstawie miejsca zamieszkania pozwanego. W sprawach umownych, powód dysponuje również opcja kompetencji sądu miejsca dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

W ramach takiego rozporządzenia kompetencja sądowa jest określana na podstawie miejsca zamieszkania pozwanego. W sprawach umownych, powód dysponuje również opcja kompetencji sądu miejsca dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Jeśli kompetencja przysługuje francuskiemu sądowi, to sprawy pomiędzy przedsiębiorcami będą rozpatrywane przez francuski sąd gospodarczy w ramach zwykłej procedury sądowej (poza wyjątkiem dotyczącym możliwości dochodzenia windykacji niezakwestionowanych wierzytelności).

Podobnie jak procedura „référé„, zwykła procedura sądowa jest głównie procedurą pisemną. Wszystkie argumenty, w tym materiał dowodowy i zeznania świadków, są przedstawiane w formie pisemnej.

Wadą tej procedury jest jej długość, bo trwa ona od 1,5 roku do 2 lat.

Procedura ta kończy się posiedzeniem sądowym, na którym każda ze stron przedstawia swoje argumenty.

Po takim posiedzeniu sądowym, sąd wydaje wyrok, który oczywiście może być zaskarżany przed Sądem apelacyjnym.

Od 1wszego stycznia 2020 r, wyrok w pierwszej instancji jest natychmiastowo egzekwowany, ponieważ sąd pierwszej instancji nadaje mu automatycznie tymczasową klauzulę egzekucyjną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Państwa reprezentacji w ramach francuskiej procedury sądowej, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią.

Kancelaria AVOCATLEGAL dostarczy Państwu wszelkie informacje dotyczące toczącej się we Francji procedury sądowej, zapewni kontakti wyjaśnienia w języku polskim.

Reprezentacja przed francuskimi sądami

Francuskie sądownictwo tak jak każde inne ma swoje własne regulacje i zasady. Dla osób bez znajomości języka czy też systemu prawnego wizja sprawy sądowej z pewnością wydaje się trudna i przytłaczająca. Co w sytuacji, gdy reprezentacja przed francuskim sądem jest konieczna? Wtedy warto skorzystać ze wsparcia doświadczonej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach polsko-francuskich. Nasi prawnicy nie tylko władają biegle oba językami, ale na wylot znają również wszystkie regulacje prawne. W związku z tym fachowo zajmą się oni m.in. sprawami dotyczącymi zakwestionowania ENZ. Jeśli europejski nakaz zapłaty został wydany w Polsce, obowiązuje na terenie całej UE. Mimo tego wielu francuskich dłużników kwestionuje jego ważność przed sądami. W tej sytuacji warto postawić na doświadczoną polsko-francuską kancelarię.

Współpraca z polskim adwokatem we Francji — reprezentacja w ramach procedury sądowej

Reprezentacja przed francuskimi sądami podobnie jak w przypadku polskiego sądownictwa wymaga przede wszystkim dopełnienia wszelkich formalności — w tym niezbędnej dokumentacji. To właśnie prawnik dba o takie kwestie jak zbieranie materiałów dowodowych, opracowywanie strategii, prowadzenie rozmów ze stronami czy też monitorowanie postępowania sądowego. Zależy Państwu na kompleksowym wsparciu w polsko-francuskiej sprawie sądowej? Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią!

FAQ

Zwyczajowo, przy standardowych procedurach sądowych nasza kancelaria proponuje Państwu zastosowanie opłaty ryczałtowej, pozwalającej Państwu uzyskać jasną wizję kosztów takowej procedury. Do takiej opłaty należy też doliczyć honorarium od rezultatu, pozwalającego na dynamiczna obronę Państwa interesów prawnych, zmierzającej zawsze do wygranej.
Poza honorarium adwokata, należy również przewidzieć podstawowe koszty procedury sądowej:
  • koszt zastępcy procesowego: od 300 € do 500 € netto
  • koszt sadowy wciągnięcia pozwu na wokandę: około 60 € brutto
  • znaczek skarbowy: 13 € netto
  • koszt notyfikacji komorniczej pozwu do pozwanego: ok. 100 € brutto
  • koszt notyfikacji wyroku do strony przeciwnej: ok. 100 € brutto.
We Francji zwykła procedura sadowa składa się z szeregu pośrednich posiedzeń sądowych.
Posiedzenia te maja tylko i wyłącznie na celu upewnienie się przez sędziego, że materiał dowodowy został przekazany oraz, ze pisma procesowe zostały przygotowane przez strony w odpowiednim czasie.
Sędzia nigdy nie rozpatruje na takim pośrednim posiedzeniu sądowym kwestii merytorycznych.
Na takowych pośrednich posiedzeniach sądowych, uzyskuje się wiec tylko i wyłącznie datę nowego pośredniego posiedzenia sądowego.
Dlatego, aby uniknąć zwiększonych kosztów procedury sądowej wynikających z konieczności obecności adwokata prowadzącego sprawę merytoryczna, klient korzysta z usług zastępcy procesowego, który zajmuje się tylko i wyłącznie reprezentacja na takowych pośrednich posiedzeniach sadowych i uzyskiwaniem nowej daty posiedzenia sądowego.
Nie, klient jest zawsze reprezentowany na każdym posiedzeniu sądowym przez adwokata.
Nie, we Francji sąd nigdy nie przesłuchuje ani powoda ani pozwanego. Argumenty każdej ze stron są ujęte w piśmie procesowym, z którym zapoznaje się sąd.
Ew. klient może uczestniczyć w ostatnim posiedzeniu sądowym, na którym przedstawia się podsumowanie merytoryczne sprawy. Nie ma on jednak prawa zabrania głosu lub dorzucenia komentarzy do argumentów swojego adwokata lub adwokata strony przeciwnej.
Sąd, może jednak skorzystać z obecności klienta na rozprawie, aby na przykład zadać mu pewne pytania dotyczące sprawy.
We Francji, w ramach procedury cywilnej lub w przypadku spraw gospodarczych, sądy nie wzywają świadków na posiedzenie sądowe w celu ich przesłuchania.
Świadkowie składają więc swoje zeznania w formie pisemnej, na formularzu spełniającym wymogi określone przez Francuski Kodeks Postępowania Cywilnego.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą kancelarią.

AVOCATLEGAL to efektywność działania i reaktywność
Powierzając kancelarii AVOCATLEGAL polsko-francuskie sprawy prawne, nasi klienci mają zawsze gwarancję uzyskania jasnych i zrozumiałych porad prawnych dotyczących francuskiego prawa lub francuskich spraw spornych.