Francja jest pod wieloma względami atrakcyjnym rynkiem dla polskich przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju. Rozważając otwarcie francuskiej filii swojej firmy bądź też pragnąc zainwestować w inną spółkę, warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej obsługi prawnej, która może być kluczowym elementem skutecznego rozwoju biznesu.

Francuski system prawny różni się od tego, jaki obowiązuje w Polsce. W związku z koniecznością zapoznania się i zrozumienia lokalnych regulacji, procedur i wymagań warto podjąć współpracę z odpowiednią kancelarią prawną we Francji. Dzięki wsparciu doświadczonych prawników uporasz się z rozmaitymi trudnościami i problemami, które mogłoby opóźnić proces rozwoju, a tym samym negatywnie wpłynąć na efektywność biznesu.

Czego można spodziewać się w ramach obsługi prawnej francuskich przedsiębiorstw?

Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej – m.in. umów dotyczących nabycia lub zbycia francuskiej spółki bądź jej aktywów („cession de fonds de commerce”), zakładania firmy we Francji, statutów spółek czy też umów z pracownikami wymaga doskonałej znajomości lokalnego prawa. Aby złożyć komplet bezbłędnie wypełnionych dokumentów, należy albo być specjalistą w zakresie prawa francuskiego, albo też zaufać w tej dziedzinie doświadczonej kancelarii prawnej.

Do zadań polskichadwokatówParyżu należy obsługa prawnicza francuskich filii – wsparcie w aspektach prowadzenia działalności gospodarczej we Francji. Dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami oraz wiedzą prawnicy będą bowiem na bieżąco monitorować ewentualne zmiany w przepisach, pomagając czy to w przygotowaniu dokumentów prawnych pozwalających dokonać zmian francuskiej spółki, czy też służąc kompleksowym doradztwem w zakresie jej nabycia lub zbycia.

Avocatlegalpolscy adwokaci w Paryżu

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się we współpracy na linii Polska-Francja. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania dokumentacji prawnej dotyczącej bieżących zmian spółek mających swoją siedzibę we Francji. Są to m.in.:

  • zatwierdzanie roku obrachunkowego,
  • odwołanie prezesa,
  • zmiana członków zarządu,
  • zmiana siedziby,
  • cesja udziałów w spółce itd.

Naszych Klientów wspomagamy również w negocjacjach, a także w procesie zakupu francuskich spółek lub ich aktywów – przygotowujemy odpowiednią dokumentację, wyjaśniając przy tym różnice między polskim a francuskim systemem prawnym.

Masz w planach założenie firmy we Francji i jej dalsze prowadzenie? A może chciałbyś rozpocząć działalność na francuskim rynku w nieco inny sposób – np. kupując udziały gotowej spółki? Jako specjaliści z Avocatlegal z przyjemnością udzielimy Ci niezbędnej pomocy. Zapraszamy do współpracy!