contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Obsługa prawna francuskich filii

Po założeniu francuskiej spółkicórki, prezesi polskich spółek mogą również potrzebować pomocy polsko-francuskiego adwokata przy prawnej obsłudze takiej spółki.

Dlatego kancelaria AVOCATLEGAL proponuje Państwu pomoc w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji prawnej francuskiej spółki-córki, w celu np.:

Ponadto, kancelaria AVOCATLEGAL pomoże Państwu przy zaopiniowaniu umowy najmu lokalu czy też w przypadku jakichkolwiek sporów z właścicielem takiego wynajmowanego lokalu.

Kancelaria AVOCATLEGAL pozostaje również do Państwa dyspozycji w celu opracowania umówhandlowych czy przygotowaniu francuskiej polityki RODO.

Wreszcie, kancelaria AVOCATLEGAL skutecznie przeprowadzi Państwa przez zawiłości francuskiego prawa pracy i zajmie się przygotowaniem umów z francuskimi pracownikami.

Ponadto, kancelaria AVOCATLEGAL pomoże Państwu przy zaopiniowaniu umowy najmu lokalu czy też w przypadku jakichkolwiek sporów z właścicielem takiego wynajmowanego lokalu. Kancelaria AVOCATLEGAL pozostaje również do Państwa dyspozycji w celu opracowania umówhandlowych czy przygotowaniu francuskiej polityki RODO. Wreszcie, kancelaria AVOCATLEGAL skutecznie przeprowadzi Państwa przez zawiłości francuskiego prawa pracy i zajmie się przygotowaniem umów z francuskimi pracownikami. Aby zapewnić polskim prezesom bezpieczeństwo prawne, kancelaria AVOCATLEGAL proponuje Państwu również godzinne lub 2 godzinne miesięczne abonamenty, pozwalające na natychmiastową konsultację w przypadku jakichkolwiek problemów prawnych.

Celem uzyskania obszerniejszych informacji na temat obsługi francuskiej spółki córki na terenie Francji lub miesięcznych abonamentów, zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL.

FAQ

W przypadku spółek handlowych typu SARL lub SAS, odpowiedzialność wspólników za długi spółki jest ograniczana do wysokości ich wkładów do kapitału zakładowego spółki.
Procedura odwołania prezesa lub członka zarządu jest określana przez przepisy francuskiego kodeksu handlowego oraz przepisy umowy spółki.
Najczęstszą przyczyna takiego odwołania będą błędy w zarządzaniu spółki.
Francuskie orzecznictwo wskazuje jako przykład takich błędów:
  1. złe zarzadzanie spółką i brak zainteresowania sprawami spółki
  2. zbyt wysokie wynagrodzenie, w przypadku jeśli sytuacja spółki się coraz bardziej pogarsza i wziąwszy pod uwagę fakt, że wysokość wynagrodzenia nie jest miarodajna w stosunku do ograniczonego zakresu działań prezesa.

Procedurę rozpoczyna się poprzez wezwanie prezesa do zwołania Walnego Zgromadzenia mającego na celu jego odwołanie.
Jeśli takowe Walne Zgromadzenie zostanie zwołane, to wspólnicy spółki podejmą decyzje o takowym odwołaniu.
W przypadku braku zwołania Walnego Zgromadzenia przez prezesa, będzie należało wystąpić do sądu o wyznaczanie tymczasowego administratora sądowego, który zwoła takowe walne zgromadzenie w miejsce prezesa.
Jeśli francuska spółka handlowa nie może już spłacić pasywów (długów) dzięki swoim aktywom (dostępnym środkom finansowym) to jest ona w stanie upadłości. Od tego momentu, prezes (lub członek zarządu) ma 45 dni na złożenie do sądu gospodarczego wniosku o upadłość. W przypadku braku złożenia takowego wniosku w tym terminie, ponosi on za to odpowiedzialność.
Może to być odpowiedzialność za złe zarzadzanie spółka lub też odpowiedzialność osobista swoim własnym majątkiem za długi spółki (procedura z inicjatywy likwidatora sądowego)
Ponadto, jedynie prezes ma uprawnienia do złożenia wniosku o upadłość spółki. Takiego wniosku nie może wiec złożyć np. wspólnik spółki.
We Francji nadużycie własności firmy jest przestępstwem, które w przypadku prezesa lub członka zarządu spółki handlowej polega na świadomym wykorzystywaniu własności, kredytu, uprawnień lub głosów spółki do celów osobistych, bezpośrednich lub pośrednich.
Przestępstwo nadużycia własności spółki jest przewidziane we francuskim kodeksie handlowym, w jego artykułach L241-3 i L242-6.
Maksymalna kara to pięć lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 375 000 euro, prawdopodobnie wraz z tymczasowym zakazem wykonywania przez skazanego prezesa lub członka zarządu funkcji zawodowych lub społecznych w firmie jako środka bezpieczeństwa.
Np. orzecznictwo wskazuje, że są uznane jako sprzeniewierzenie dóbr spółki:
  • zbyt wysokie wynagrodzenie prezesa pomimo trudności finansowych spółki i braku wydajności pracy,
  • wypłata przez spółkę innej spółce, w której prezes był akcjonariuszem wynagrodzenia za usługi wziąwszy pod uwagę wykonane usługi lub nabycie terenu za zbyt wygórowana cenę, aby uprzywilejować inna spółkę, w której prezes miał własny interes.
  • zapłacić przez spółkę kosztów swoich osobistych podroży, jeśli spółka nie ma z tego żadnych korzyści poza ew. nadzieja na zawarcie umowy.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą kancelarią.

AVOCATLEGAL to efektywność działania i reaktywność
Powierzając kancelarii AVOCATLEGAL polsko-francuskie sprawy prawne, nasi klienci mają zawsze gwarancję uzyskania jasnych i zrozumiałych porad prawnych dotyczących francuskiego prawa lub francuskich spraw spornych.