contact@avocatlegal.com 22, rue de Lafayette, 78000 Versailles +33 (1) 39 02 37 74

Problemy z URSSAF-em

Polscy przedsiębiorcy wykonujący swoją działalność w Polsce i we Francji mogą być skonfrontowani z problemami niełatwej relacji z francuskim URSSAF-em (odpowiednik polskiego ZUS-u).

Jednym z najczęstszych problemów jest niesprawiedliwa podwójna płatność składek socjalnych (ZUS/Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce i URSSAF we Francji).

Większość polskich przedsiębiorców nie wie, że w ramach Unii Europejskiej mają oni prawo ubiegania się o zwolnienie z opłat socjalnych w jednym z dwóch krajów, w którym wykonują działalność. A francuski URSSAF i polski ZUS nie spieszą się z dostarczeniem stosownych wyjaśnień.

Co więcej, nawet jak polscy przedsiębiorcy składają przed francuskim URSSAF-em umotywowany wniosek o zwolnienie z opłat socjalnych (ponieważ płacą np. już składki w Polsce), często napotykają się na problem braku odpowiedzi ze strony URSSAF-u lub problem niejasnych odpowiedzi niepozwalających, w oczywisty sposób, zwolnić polskiego przedsiębiorcy z płatności składek w jednym z dwóch krajów.

Francuska procedura nakazowa

W takich wypadkach do akcji wkracza polsko-francuska kancelaria AVOCATLEGAL, która w skuteczny sposób interweniuje u francuskiego URSSAF-u.

Zwolnienie z płatności składek socjalnych na terenie Francji wymaga zgromadzenia, przy współpracy z polskim ZUS-em, kompletu, wymaganych przez prawo unijne dokumentów. Często, oprócz umotywowanego wniosku, niezbędne są bezpośrednie wizyty adwokata w URSSAF-ie, a nawet złożenie odwołania od decyzji URSSAF-u do polubownej komisji przy URSSAF-ie. W skrajnych wypadkach niezbędne jest też założenie sprawy we francuskim sądzie.

W celu uzyskania obszerniejszych informacji na temat możliwości uzyskania zwolnienia z płatności podwójnych składek ZUS – URSSAF w jednym z dwóch krajów, zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL.

Kancelaria AVOCATLEGAL pomoże również Państwu przy zakwestionowaniu wymogu płatności francuskich składek socjalnych w URSSAF-ie, jeśli brak było podstawy o ich ubieganie się lub w przypadku wezwania do zapłaty składek, które się przedawniły.

Kancelaria AVOCATLEGAL specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich, zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.

Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą kancelarią.

AVOCATLEGAL to efektywność działania i reaktywność
Powierzając kancelarii AVOCATLEGAL polsko-francuskie sprawy prawne, nasi klienci mają zawsze gwarancję uzyskania jasnych i zrozumiałych porad prawnych dotyczących francuskiego prawa lub francuskich spraw spornych.