Procedury sądowe w przypadku pozwania firmy budowlanej za szkodę lub niedokładnie wykonaną pracę

Nie da się ukryć, że postępowania sądowe w sprawach budowlanych są zazwyczaj trudne i długotrwałe z uwagi na skomplikowane czynności dowodowe. Rzadko zdarza się, aby strony dysponowały wzorowo udokumentowanym zawarciem i realizacją umowy o roboty budowlane. Dlaczego? Ponieważ specyfika tej pracy jest niełatwa do uchwycenia w sztywne ramy czy pojęcia, jakich wymaga dokument.

Choć zatrudniając firmę budowlaną, oczekujemy, że obowiązki zostaną wykonane zgodnie z wcześniej ustalonymi wytycznymi, niestety niekiedy zdarza się, że firma budowlana nie dopełnia swoich zobowiązań lub wyrządza szkodę. Szczególnie trudne są tutaj pozwy dotyczące firm realizujących zlecenia budowlane za granicą. Co w przypadku, gdy pracująca we Francji ekipa remontowa z Polski nie wywiąże się z obiecanych zadań? Jak wygląda procedura prawna w tym zakresie? Spieszymy z odpowiedzią.

Działalność w Polsceusługi wykonywane we Francji – postępowanie sądowe na przykładzie firmy budowlanej

W sytuacji, gdy polska firma nie dopełni swoich zobowiązań na budowie, klienci pozywają ją przed prezesem sądu w celu mianowania sądowego rzeczoznawcy. Jako że jest to przyspieszona procedura, wyrok następuje po 1-2 miesiącach od złożenia pozwu. Gdy zostanie mianowany rzeczoznawca, wszystkie strony zwołuje się na posiedzenie w miejscu prowadzenia prac, aby oficjalnie stwierdzić, czy zostały wykonane dobrze, czy źle.

Po zakończeniu ekspertyzy rzeczoznawca składa do sądu raport, na podstawie którego określa, kto ponosi winę i w jakim wymiarze oraz wycenia koszty naprawy szkód. Jeśli wina polskiej firmy budowlanej zostanie potwierdzona w raporcie, powód może pozwać ją w ramach zwykłej procedury sądowej o zapłatę odszkodowania.

Na każdym etapie wspomnianych wyżej procedur przyda się wsparcie adwokata we Francji, które może kwestionować obserwacje rzeczoznawcy, a także składać pisemne sprostowania lub uwagi załączane do raportu. Reprezentacja przed francuskimi sądami w zakresie obu powyższych procedur jest kluczowa do tego, aby postępowania zostały przeprowadzone zgodnie ze stanem faktycznym. W Avocatlegal – naszej kancelarii prawnej we Francji – zapewniamy pomoc i wsparcie w zakresie ochrony interesów polskich spółek budowlanych, ale nie tylko. Zapraszamy!