Obsługa prawna francuskich filii

Francja jest pod wieloma względami atrakcyjnym rynkiem dla polskich przedsiębiorców chcących rozszerzyć swoją działalność poza granice kraju. Rozważając otwarcie francuskiej filii swojej firmy bądź też pragnąc zainwestować w inną spółkę, warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej obsługi prawnej, która może być kluczowym elementem skutecznego rozwoju biznesu.

Francuski system prawny różni się od tego, jaki obowiązuje w Polsce. W związku z koniecznością zapoznania się i zrozumienia lokalnych regulacji, procedur i wymagań warto podjąć współpracę z odpowiednią kancelarią prawną we Francji. Dzięki wsparciu doświadczonych prawników uporasz się z rozmaitymi trudnościami i problemami, które mogłoby opóźnić proces rozwoju, a tym samym negatywnie wpłynąć na efektywność biznesu.

Czego można spodziewać się w ramach obsługi prawnej francuskich przedsiębiorstw?

Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej – m.in. umów dotyczących nabycia lub zbycia francuskiej spółki bądź jej aktywów („cession de fonds de commerce”), zakładania firmy we Francji, statutów spółek czy też umów z pracownikami wymaga doskonałej znajomości lokalnego prawa. Aby złożyć komplet bezbłędnie wypełnionych dokumentów, należy albo być specjalistą w zakresie prawa francuskiego, albo też zaufać w tej dziedzinie doświadczonej kancelarii prawnej.

Do zadań polskichadwokatówParyżu należy obsługa prawnicza francuskich filii – wsparcie w aspektach prowadzenia działalności gospodarczej we Francji. Dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami oraz wiedzą prawnicy będą bowiem na bieżąco monitorować ewentualne zmiany w przepisach, pomagając czy to w przygotowaniu dokumentów prawnych pozwalających dokonać zmian francuskiej spółki, czy też służąc kompleksowym doradztwem w zakresie jej nabycia lub zbycia.

Avocatlegalpolscy adwokaci w Paryżu

Jesteśmy kancelarią specjalizującą się we współpracy na linii Polska-Francja. Oferujemy pomoc w zakresie przygotowywania dokumentacji prawnej dotyczącej bieżących zmian spółek mających swoją siedzibę we Francji. Są to m.in.:

  • zatwierdzanie roku obrachunkowego,
  • odwołanie prezesa,
  • zmiana członków zarządu,
  • zmiana siedziby,
  • cesja udziałów w spółce itd.

Naszych Klientów wspomagamy również w negocjacjach, a także w procesie zakupu francuskich spółek lub ich aktywów – przygotowujemy odpowiednią dokumentację, wyjaśniając przy tym różnice między polskim a francuskim systemem prawnym.

Masz w planach założenie firmy we Francji i jej dalsze prowadzenie? A może chciałbyś rozpocząć działalność na francuskim rynku w nieco inny sposób – np. kupując udziały gotowej spółki? Jako specjaliści z Avocatlegal z przyjemnością udzielimy Ci niezbędnej pomocy. Zapraszamy do współpracy!