Zakładanie francuskich filii

Francuski adwokat mówiący po polsku

Zakładanie firmy we Francji

W ramach rozszerzenia swojej działalności na francuskim rynku, polskie spółki coraz częściej rozważają możliwość założenia we Francji spółki córki.

Dlatego kancelaria AVOCATLEGAL zapewni Państwu doradztwo prawne w zakresie zakładania takiej spółki córki na terenie Francji.

Podstawowe etapy wymagane do założenia takiej spółki są następujące:

  1. Określenie formy przyszłej spółki.

Najczęściej wybranymi formami spółek są: spółka SARL (odpowiednik spółki Z O.O.) lub spółka SAS (uproszczona spółka akcyjna).

Z punktu widzenia francuskiego prawa, obie spółki są prawie identyczne (z zaznaczeniem kilku drobnych różnic w zakresie przepisów prawnych stosujących się do każdej ze spółek, jak np. podział kapitału na udziały (w przypadku spółki SARL) lub na akcje (w przypadku spółki SAS)).

 

budynek firmy we Francji

Należy również wskazać, że spółka SAS jest dużo bardziej elastyczna, jeśli chodzi o różnego rodzaju klauzule, które można zawrzeć w umowie spółki.

Główna różnica powstaje jednak w zakresie wysokości opłacanych składek, za wykonywanie funkcji członka zarządu lub prezesa oraz ewentualnych możliwości optymizacji podatkowej.

  1. Przygotowanie umowy spółki i wszelkiej innej dokumentacji dotyczącej założenia spółki.

We Francji obowiązek podpisania dokumentów dotyczących założenia spółki przed notariuszem nie istnieje. Dla podpisania całości dokumentacji prawnej wystarczy zwykły podpis wszystkich wspólników.

Na tym etapie, należy również sprawdzić czy wykonywana działalność nie wymaga przedstawienia w sądzie gospodarczym specjalnych pozwoleń lub dyplomów wymaganych przez francuskie prawo i bez których sąd nie dokona rejestracji spółki. Przykładem takiej działalności jest hydraulika lub fryzjerstwo.

  1. Założenie konta bankowego przyszłej spółki.

W tym celu należy przedstawić bankowi niepodpisany i niedatowany projekt umowy spółki.

Po otwarciu konta bankowego przyszłej spółki, każdy ze wspólników musi wpłacić na to konto, wysokość kapitału zakładowego, odpowiadającego jego udziałom lub akcjom.

Po przelaniu ww. środków na konto, bank wyda członowi zarządu lub prezesowi zaświadczenie o wysokości znajdujących się na tym koncie środków, które to zaświadczenie pozwoli skompletować umowę spółki i ja podpisać (umowa spółki musi zawierać obowiązkowo informacje o dacie wpłaty środków pieniężnych na konto oraz o banku, w którym to konto zostało otwarte).

Jeśli umowa spółki zostanie podpisana przed zawarciem takiej informacji, to taka umowa spółki będzie nieważna.

Ponadto, data umowy spółki nie może być datą wcześniejszą, niż data figurująca na zaświadczeniu o wpłacie środków pieniężnych, wydanym przez bank  (pod rygorem nieważności umowy spółki)).

  1. Skompletowanie, datowanie i podpisanie umowy spółki.
  1. Dokonanie formalności rejestracji w sądzie gospodarczym
  1. Po uzyskania KRS-u, przesłanie go do banku, celem odblokowania środków pieniężnych wpłaconych przez wszystkich wspólników.

(Do czasu uzyskania KRS-u, takie środki pieniężne są zablokowane i nie można ich używać).

Celem uzyskania obszerniejszych informacji na temat zakładania spółki na terenie Francji zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL. Nasza kancelaria specjalizuje się we wszelkiego typu problemach polsko-francuskich, zapewnia kontakt oraz wszelkie wyjaśnienia w języku polskim.

 

Contact/Kontakt

22, RUE DE LAFAYETTE - 78 000 VERSAILLES

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

(PL) (0-22) 219 93 03

CONTACT@AVOCATLEGAL.COM