Doradztwo z zakresu francuskiego prawa

Francuski adwokat mówiący po polsku

Doradztwo z zakresu francuskiego prawa

 

Polskie spółki mogą się również spotkać z jednorazowąkoniecznością dokonania konsultacji z zakresu francuskiego prawa.

Taka sytuacja możesię np. zdarzyć w przypadku zawarcia umowy z francuskim kontrahentem, na mocy której strony nie dokonają wyboru prawa właściwego dla takiej umowy.

Sytuacja ta często prowadzi do automatycznego zastosowania francuskiego prawa, jeżeli francuska spółka jest np. sprzedawca towarów lub usługodawca (patrz przepisy obowiązującego prawa określone w rozporządzeniu Europejskim nr 593/2008z dnia 17 czerwca 2008).

W takim przypadku to francuskie prawo będzieokreślać prawa i obowiązki wynikające z umowy zawartej między stronami.

 

Dlatego kancelaria AVOCATLEGAL proponuje polskim klientom możliwość uzyskania konsultacji w takich dziedzinach francuskiego prawa jak:

Celem uzyskania obszerniejszych informacji na temat konsultacji z zakresu francuskiego prawa, zachęcamy Państwa do kontaktu z kancelarią AVOCATLEGAL.

 

Contact/Kontakt

AVOCATLEGAL VERSAILLES

22, rue de Lafayette, 78000 Versailles

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

AVOCATLEGAL PERPIGNAN

3, place de Catalogne, 66000 Perpignan

(FR)+ 33 (0) 4 48 07 24 60