Zakładanie spółki córki polskiej firmy we Francji

Ciągły i dynamiczny wzrost to jeden z podstawowych celów każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy tego, od jak dawna istnieje. Na pewnym etapie rozwoju działalności decyzja o wejściu na zagraniczne rynki przychodzi dość naturalnie. Polskie przedsiębiorstwa najczęściej celują w ekspansję do krajów Europy Zachodniej – regionu potencjalnie przynoszącego większe zyski niż inwestycja w działanie w innych częściach kontynentu. Spółka córka to potoczne określenie na filię, która jest zależna od swojej macierzystej firmy. Stanowi dobry sposób organizacji dla przedsiębiorstw chcących rozwijać się w kilku różnych krajach. Jak założyć tego typu firmę we Francji?

SARL oraz SAS – formy spółek we Francji

We Francji, podobnie jak w Polsce, istnieje kilka form spółek. Najczęściej wybierane są:

  • SARL (polskim odpowiednikiem jest sp. z o.o.), gdzie występuje podział kapitału na udziały,
  • SAS (uproszczona spółka akcyjna) – charakteryzuje ją podział kapitału na akcje oraz większa elastyczność w zakresie zawieranych w jej ramach klauzuli.

Główne różnice między nimi stanowią wysokość opłacanych składek i możliwości optymalizacji podatkowej – poza tym obie formy spółek są do siebie bardzo podobne z punktu widzenia francuskiego prawa.

Lista etapów działań koniecznych do założenia spółki we Francji

Założenie spółki córki polskiej firmy we Francji wymaga zrealizowania kilku etapów:

  • przygotowanie umowy spółki oraz innej koniecznej dokumentacji,
  • założenie konta bankowego spółki – wpłaty środków pieniężnych od wszystkich wspólników pozwalające na uzyskanie koniecznego zaświadczenia,
  • skompletowanie, a także podpisanie umowy spółki z datą nie wcześniejszą niż ta, która widnieje na zaświadczeniu z banku,
  • dokonanie rejestracji we francuskim sądzie gospodarczym,
  • uzyskanie Kbis-u od francuskiego odpowiednika polskiego Krajowego Rejestru Sądowego (RCS) oraz numeru rejestracji spółki i przesłanie ich do banku celem odblokowania wcześniej wpłaconych środków finansowych.

Doskonałym wsparciem podczas każdego z tych etapów może być kancelaria prawna specjalizująca się w tego rodzaju działaniach.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Chociaż we francuskim kodeksie handlowym nie ma wymogów dotyczących wysokości kapitału zakładowego spółki SAS lub SARL, przyjmuje się, że powinien on wynosić minimum 5000 euro – niższa kwota zazwyczaj nie wzbudza zaufania potencjalnych kontrahentów. Zakładanie spółki córki firmy z Polski to proces, który może przebiegać znacznie sprawniej dzięki wsparciu prawnika. Dlatego też, jeżeli chcesz założyć oddział firmy we Francji, skontaktuj się z namiAvocatlegal jest kancelarią specjalizującą się obsłudze prawnej francuskich filii polskich przedsiębiorstw.