Obowiązkowa mediacja sądowa w ramach sporów

Mediacja jest narzędziem umożliwiającym ugodowe zakańczanie sporów między stronami, pozwalającym na wypracowywanie zadowalających rozwiązań. Biorą w niej udział mediator, przedstawiciele stron sporu, a także wskazane przez nich osoby (np. pełnomocnicy), których obecność wymaga zgody pozostałych uczestników. Jak wygląda to w przypadku sądownictwa francuskiego? Kiedy mediacja jest dobrowolna, a kiedy obowiązkowa? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Windykacja wierzytelności we Francji – kiedy konieczna mediacja?

Zasadniczo w sprawach windykacji należności pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi wyłączną kompetencję posiada francuski sąd gospodarczy (tribunal de commerce), który jest odrębną jednostką (nie jest jednym z sądów okręgowych). Jednakże czasem ze względu na lokalizację siedziby dłużnika lub przedmiot sporu sprawa sądowa bądź też windykacja wierzytelności będą rozstrzygane przez jeden z sądów okręgowych we Francji (tribunal judiciaire). W związku z tym np. w Alzacji, ze względu na brak sądu gospodarczego, windykacją zajmować będzie się sąd okręgowy w Colmarze.

O czym warto pamiętać? Reguły interwencji przed sądem gospodarczym są inne niż te przed sądem okręgowym.

  • W przypadku sądu gospodarczego można bezpośrednio pozwać dłużnika w ramach procedury nakazowej przed prezesem sądu.
  • Inaczej wygląda to, gdy mowa o pozwie przed sądem okręgowym. Wtedy w przypadku wierzytelności nie

Kluczowe aspekty związane z mediacją na gruncie francuskiego sądownictwa

Konieczność przeprowadzenia mediacji sądowej jest stosunkowo nowym rozwiązaniem stosowanym, gdy chcemy wszcząć procedurą nakazową przed prezesem sądu okręgowego. Z uwagi na to, że jest to dość świeży obowiązek brak na razie rozbudowanego orzecznictwa w tym zakresie. Na szczególną uwagę zasługuje jednak jedno orzeczenie Sądu Najwyższego wskazujące, że mediacja sądowa przy wierzytelnościach mniejszych niż 5000 € jest wymagana również w przypadku procedury nakazowej (mimo że kompetencje w tym zakresie ma prezes, a nie sąd).

Warto zaznaczyć, że mediacja sądowa jest też etapem, który jest proponowany przed sądami gospodarczymi. Tutaj należy jednak wpierw pozwać dłużnika, a następnie poprosić o wyznaczenie mediatora na pierwszym posiedzeniu sądowym.