Obowiązkowa mediacja sądowa w ramach sporów Mediacja jest narzędziem umożliwiającym ugodowe zakańczanie sporów między stronami, pozwalającym na wypracowywanie zadowalających rozwiązań. Biorą w niej udział mediator, przedstawiciele stron sporu, a także wskazane przez nich osoby (np. pełnomocnicy), których