Oddelegowanie do Francji polskich pracowników (stan prawny na maj 2017r): ustawa Marcona

Wielu polskich przedsiębiorców wysła swoich pracowników do Francji, w ramach realizacji umowy podwykonaia.

Niemniej francuskie prawo coraz bardziej i coraz częściej nakłada zaostrzenia na zagranicznych przedsiębiorców oddelegowujących swoich pracowników do pracy we Francji.

Dla przykładu ustawa Macrona regulująca te kwestie w 2015 r została wzbogacona szeregiem dekretów wydanych w 2016r. Ponadto, ustawa ta została skompletowana ustawą El Khomri z sierpnia 2016r, która nadal wzbogacana jest szeregiem dekretów. Dla przykładu ostatni dekret został wydany 3 maja 2017 r i ustanawia obowiązek opłacenia znaczka skarbowego od każdego oddelegowanego do Francji pracownika.

Rezultatem tej sytuacji jest brak stosownej wiedzy odnośnie obowiazków polskiego pracodwacy, który nie zawsze jest jest na bieżąco poinformowany o konieczności dokonania stosownych formalności w przypadku oddelegowania swoich pracowników do Francji (złożenia stosownej deklaracji, ustanowienia francuskiego przedstawiciela, uzyskania karty BTP czy też opłacenia znaczka skarbowego).

Wielu polskich pracowników jest również przekonanych, że wysyłka ich pracowników do Francji wchodzi w zakres podróży służbowej zwalniający ich z obowiązków deklaracyjnych w stosunku do francuskiej inspekcji pracy DIRECCTE.

Nic bardziej mylnego.

Otóż artykuł L. 1261-3 francuskiego kodeksu pracy definiuje oddelegowanego pracownika jako pracownika:
– zatrudnionego przez pracodawcę posiadającego swoją siedzibę i wykonującego swoja działalność poza Francja,
– i który pracując zwyczajowo dla takiego pracodawcy, wykonuje przez określony czas pracę na terenie Francji, na prośbę takiego pracodawcy.

W tej sytuacji francuskie inspekcje pracy tylko czychają na możliwość dokonania kontroli i nałożenia kar pieniężnych, które są niemałe bo wynoszą minimum 2.000 e od oddelegowego pracownika.

Dlatego nasza kancelaria oferuje Państwu podsumowanie francuskich wymogów prawnych odnośnie oddelegowania polskich pracowników do Francji oraz Państwa obowiązków w ramach takiego oddelegowania

(uaktualniony stan prawny na maj 2017r).

Podsumowanie te jest dostępne w cenie ryczałtowej 149 €uro netto

i może zostać przesłane emailowo.

Wszelkie prośby należy kierować na adres emailowy: Vk.hocquerelle@avocatlegal.pl.