Zabezpieczenie dochodzonej we Francji wierzytelności

Wieloletnie doświadczenie na gruncie francuskiej legislacji pokazuje, że przed wszczęciem procedury sądowej o odzyskanie wierzytelności należy najpierw zająć się jej zabezpieczeniem. Dlaczego? Okazuje się, że w praktyce bardzo często polscy wierzyciele, dysponujący po przeprowadzonej we Francji procedurze odpowiednim tytułem egzekucyjnym, napotykają na szereg trudności w egzekucji uzyskanej decyzji sądowej.

Jak przebiega zabezpieczanie wierzytelności?

Jako profesjonalna kancelaria prawna we Francji, oferujemy wsparcie w tym zakresie, zapewniając naszym Klientom obsługę na najwyższym poziomie. Procedura ta polega na ubieganiu się o wydanie pozwolenia na dokonanie zabezpieczającego zajęcia kont bankowych dłużnika. Aby tego dokonać, przygotowujemy i przedstawiamy odpowiedni wniosek do prezesa sądu okręgowego, starając się jak najlepiej go umotywować. Wydanie decyzji następuje bez obecności dłużnika, stąd też cały proces uzyskania zgody na zabezpieczające zajęcie konta może zostać przeprowadzony bez jego wiedzy.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie – co dalej?

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji należy udać się z pozwoleniem do komornika, który zajmie konto bankowe dłużnika, zabezpieczając tym samym sumą równą należności. Osoba ta nie będzie mogła dłużej nią dysponować, o czym dowie się dopiero po zajęciu kont bankowych. Element zaskoczenia sprawia, że zabezpieczenie dochodzonej we Francji wierzytelności okazuje się wyjątkowo praktyczną i chętnie stosowaną procedurą. Uniemożliwia bowiem dłużnikowi wyczyszczenie swoich kont bankowych, co mogłoby prowadzić do trudności w egzekucji roszczeń.

Polscy adwokaci we Francji – kompleksowe wsparcie w zakresie zabezpieczania dochodzonej wierzytelności

Kancelaria prawna Avocatlegal to miejsce prowadzone przez prawdziwych pasjonatów polskiej i francuskiej legislacji. Decydując się na współpracę, możesz liczyć na wszechstronną pomoc prawną w tym również sprawne zabezpieczenie należności na kontach dłużnika. Dzięki temu w chwili złożenia pozwu będziesz mieć pewność, że po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego otrzymasz pełną kwotę wierzytelności.
O czym warto pamiętać?
Wdrożenie takiej procedury wymaga jednak formalizmu i przestrzegania szeregu wymogów nałożonych przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Mowa tutaj, chociażby o obowiązkowym doręczeniu pozwu przed upływem miesiąca od zajęcia kont bankowych dłużnika. Doświadczony adwokat z językiem francuskim doskonale poradzi sobie na wszystkich etapach procedury, skrupulatnie pilotując proces wydania pozwolenia na zabezpieczające zajęcie kont bankowych oraz windykację wierzytelności. Co ciekawe, tego rodzaju zezwolenie można uzyskać również w sytuacji, gdy polska spółka poniesie np. szkodę w wyniku działania francuskiego kontrahenta, pragnąc ją zabezpieczyć przed złożeniem pozwu. Procedura ta znajduje więc zastosowanie w szeregu sytuacji.