Windykacja wierzytelności

Francuski adwokat mówiący po polsku

Windykacja wierzytelności

 

W trakcie naszego doświadczenia zawodowego, kancelaria AVOCATLEGAL miała wielokrotnie do czynienia ze sprawami polskich spółek, borykających się z problemami płatności ze strony ich francuskich partnerów.

Problem ten głównie wynika, albo z przepisów zawartej z francuskim partnerem umowy (która, w większości wypadków narzuca kompetencję francuskich sądów), albo z przepisów europejskiego rozporządzenia dotyczącego kompetencji sądowej na terenie Unii Europejskiej (w tym wypadku kompetencja przysługuje albo sądowi miejsca zamieszkania dłużnika, albo sądowi miejsca dostarczenia towaru lub wykonania usługi).

Niemniej, w większości wypadków, polskiemu przedsiębiorcy trudno jest ocenić szanse odzyskania płatności swojej wierzytelności oraz koszt jaki będzie reprezentować taka procedura sądowa.

Francuska procedura nakazowa

We Francji, windykację wierzytelności dochodzi się głównie w ramach procedury nakazowej nazywanej „référé”.

W ramach tego typu procedury, polski przedsiębiorca może dochodzić windykacji wierzytelności, które nie mogą być zakwestionowane (brak zarzutu dotyczącego jakości wykonanej usługi lub dostarczonego towaru).

Procedura ta jest głównie procedurą pisemną, a w ramach materiału dowodowego, najlepiej jest przedstawić:

  • zawartą z francuskim partnerem umowę lub złożone przez francuskiego partnera zamówienie,
  • list przewozowy, w przypadku dostawy towarów lub dowód wykonania usługi na rzecz francuskiego partnera,
  • wysłane do francuskiego dłużnika niezapłacone faktury.

Zaletą procedury „référé” jest jej szybkość, bowiem wyrok sądowy może zostać wydany w ciągu 1,5 do 2 miesięcy od złożeniu pozwu. Wyrok ten jest natychmiastowo wykonalny. Od uzyskanego wyroku przysługuje apelacja.

Niemniej jeśli stronie przeciwnej uda się w jakikolwiek sposób zakwestionować dochodzoną wierzytelność (np. podnosząc zarzut co do jakości dostarczonego towaru lub usługi lub opóźnienia w jej realizacji, itd.) i zarzutu tego nie da się obalić, sędzia może zadecydować o przekształceniu procedury “référé” w zwykłą procedurę sądową.

Zabezpieczenie wierzytelności

Przed wszczęciem procedury sądowej warto jest również pomyśleć o zabezpieczeniu wierzytelności. W tym celu, można się zwrócić do sędziego do spraw egzekucji o wydanie pozwolenia na tymczasowe zajęcie kont bankowych dłużnika.

W przypadku takiego zabezpieczającego zajęcia, wierzyciel ma obowiązek, pod rygorem nieważności i w ciągu miesiąca od zajęcia kont bankowych dłużnika, wszczęcia procedury sądowej pozwalającej uzyskać tytuł egzekucyjny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat windykacji polskich wierzytelności przed francuskimi sądami, zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią.

Kancelaria AVOCATLEGAL dostarczy Państwu wszelkie informacje dotyczące francuskiej procedury nakazowej, zapewni kontakti wyjaśnienia w języku polskim.

 

Contact/Kontakt

22, RUE DE LAFAYETTE - 78 000 VERSAILLES

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

(PL) 692.300.386

K.HOCQUERELLE@AVOCATLEGAL.COM