Reprezentacja przed francuskimi sądami

Francuski adwokat mówiący po polsku

Reprezentacja przed francuskimi sądami

Oprócz windykacji wierzytelności u francuskich kontrahentów, polscy przedsiębiorcy mogą być również zmuszeni do pozwania francuskiego kontrahenta w ramach zwykłej procedury sądowej.

Może się również zdarzyć, że w ramach pozwu o windykację, francuski kontrahent wystosuje pozew wzajemny o odszkodowanie.

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury sądowej należy najpierw określić (lub sprawdzić w przypadku pozwu strony przeciwnej) właściwą kompetencję sądową.

Taka kompetencja sądowa jest określana albo na podstawie wyboru stron (np. w ramach zawartej umowy) albo na podstawie Europejskiego rozporządzenia nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r.

 

budynek francuskiego sądu

W ramach takiego rozporządzenia kompetencja sądowa jest określana na podstawie miejsca zamieszkania pozwanego. W sprawach umownych, powód dysponuje również opcja kompetencji sądu miejsca dostarczenia towaru lub wykonania usługi.

Jeśli kompetencja przysługuje francuskiemu sądowi, to sprawy pomiędzy przedsiębiorcami będą rozpatrywane przez francuski sąd gospodarczy w ramach zwykłej procedury sądowej (poza wyjątkiem dotyczącym możliwości dochodzenia windykacji niezakwestionowanych wierzytelności).

Podobnie jak procedura „référé„, zwykła procedura sądowa jest głównie procedurą pisemną. Wszystkie argumenty, w tym materiał dowodowy i zeznania świadków, są przedstawiane w formie pisemnej.

Wadą tej procedury jest jej długość, bo trwa ona od 1,5 roku do 2 lat.

Procedura ta kończy się posiedzeniem sądowym, na którym każda ze stron przedstawia swoje argumenty.

Po takim posiedzeniu sądowym, sąd wydaje wyrok, który oczywiście może być zaskarżany przed Sądem apelacyjnym.

Zasadniczo wyrok w pierwszej instancji nie może być egzekwowany chyba, że sądprzyzna powodowi tymczasową klauzulę egzekucyjną.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Państwa reprezentacji w ramach francuskiej procedury sądowej, zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią.

Kancelaria AVOCATLEGAL dostarczy Państwu wszelkie informacje dotyczące toczącej się we Francji procedury sądowej, zapewni kontakti wyjaśnienia w języku polskim.

 

Contact/Kontakt

22, RUE DE LAFAYETTE - 78 000 VERSAILLES

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

(PL) (0-22) 219 93 03

CONTACT@AVOCATLEGAL.COM