We współpracy z kancelarią AVOCATLEGAL, 22 rue de Lafayette, 78000 Versailles, Francja, a w szczególności z Panią Katarzyną Hocquerelle, doceniamy zwłaszcza rzetelne i bardzo wnikliwe  podejście  do zgłaszanych przez naszą spółkę problemów natury prawnej, zmierzające do eliminowania, bądź możliwie szerokiego ograniczania ryzyka prawnych działań. Wysoko oceniamy specjalistyczną wiedzę Pani Katarzyny Hocquerelle w szczególności zasady administracyjne prawa francuskiego, także profesjonalizm i staranność świadczonych usług oraz ich terminowość.

Dodatkowym atutem jest komunikacja w języku polskim i francuskim.