Postępowania sporne za granicą – jak wygląda reprezentacja w trakcie procedur sądowych we Francji? O ile europejski nakaz zapłaty (ENZ) uważa się za skuteczny sposób na dochodzenie bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym, zgoła inaczej wygląda to przy postępowaniach spornych.Co w przypadku zakwestionowania ENZ?Rzeczywistość