Postępowania sporne za granicą – jak wygląda reprezentacja w trakcie procedur sądowych we Francji?

O ile europejski nakaz zapłaty (ENZ) uważa się za skuteczny sposób na dochodzenie bezspornych roszczeń pieniężnych o charakterze transgranicznym, zgoła inaczej wygląda to przy postępowaniach spornych.

Windykacja wierzytelności we Francji

Polskie spółki, które mają wierzytelności u francuskich kontrahentów, mają dwa wyjścia:

  • wdrożyć procedurę nakazową we Francji (według kompetencji miejsca siedziby pozwanego),
  • zgłosić się do polskiego sądu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty.

W praktyce często decydują się one na drugie rozwiązanie, w związku z którym sąd dostarcza ENZ do francuskiego dłużnika. Ten ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, polski sąd nadaje europejskiemu nakazowi zapłaty klauzulę wykonawczą, na której podstawie można go wyegzekwować. Jako Avocatlegal zapewniamy nie tylko profesjonalną reprezentację przed francuskimi sądami, ale przede wszystkim skuteczną windykację należności, o czym przekonał się już szereg Klientów korzystających z naszych usług.

Co w przypadku zakwestionowania ENZ?

Rzeczywistość pokazuje, że europejski nakaz zapłaty spotyka się niekiedy ze sprzeciwem ze strony francuskich kontrahentów, którzy mogą zgłaszać swoje obiekcje do 30 dni od otrzymania ENZ. W jaki sposób kwestionują oni europejski nakaz zapłaty? Najczęściej wskazując, że nikt im go nie doręczył.

O co w tym właściwie chodzi?

W praktyce dostają oni z polskiego sądu list polecony z polską wersją ENZ oraz formularzem o prawie odmowy przyjęcia dokumentów, jeśli nie są przetłumaczone. Niestety często nawet ten ostatni formularz jest doręczany tylko w języku polskim, co daje francuskim kontrahentom możliwość zignorowania takiego doręczenia.

Kiedy polskie spółki rozpoczynają procedurę egzekucyjną na ich kontach bankowych, ci pozywają je przed francuskimi sędziami do spraw egzekucji, aby rozpatrzyć, czy europejski nakaz zapłaty ma faktycznie moc wykonawczą we Francji.

Jako że są to postępowania sporne trudno przewidzieć jednoznacznie ich rozstrzygnięcie. Z tego powodu warto już na samym początku zadbać o dobrą reprezentację przed francuskimi sądami, jaką zgwarantuje kancelaria prawnaAvocatlegal. Windykacja wierzytelności we Francji to nasza specjalność. Zapraszamy do współpracy!