Kluczowe aspekty prawne w ramach międzynarodowej sprzedaży towarów na gruncie Konwencji wiedeńskiej z 1980 roku Polskie podmioty gospodarcze bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, że eksportując towary do Francji, podlegają przepisom dotyczącym międzynarodowej sprzedaży towarów

Brutalne zerwanie stosunków handlowych z francuskim partnerem i jego skutki Terminem brutalnego zerwania stosunków handlowych – używanym w kontekście prawa handlowego we Francji – określa się nagłe i nieuzasadnione zakończenie współpracy biznesowej przez jedną ze stron. Tego

Procedura apelacyjna we Francji – jak to działa? Polski i francuski system prawny różnią się pod wieloma względami – jak się okazuje również na etapie procedury apelacyjnej. Przede wszystkim we Francji wyroki pierwszej instancji są natychmiastowo zaopatrywane w klauzulę wykonawczą. Dzięki temu strona, która wygrała spór,

Zatwierdzanie roku obrachunkowego – o czym należy pamiętać? Zatwierdzenie roku obrachunkowego to formalny proces finalizujący księgowość firmy za dany okres. Obejmuje ono szereg czynności, których celem jest weryfikacja i akceptacja sprawozdania finansowego. Wedle przepisów roczne sprawozdania muszą

Obowiązkowa mediacja sądowa w ramach sporów Mediacja jest narzędziem umożliwiającym ugodowe zakańczanie sporów między stronami, pozwalającym na wypracowywanie zadowalających rozwiązań. Biorą w niej udział mediator, przedstawiciele stron sporu, a także wskazane przez nich osoby (np. pełnomocnicy), których

Wygrana procedura sądowa w pierwszej instancji francuskiego sądu – następstwa i różnice w porównaniu do polskiego wymiaru sprawiedliwości Każdy wyrok wydany przez sąd francuski w pierwszej instancji jest natychmiastowo zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Innymi słowy, staje się

Zabezpieczenie dochodzonej we Francji wierzytelności Wieloletnie doświadczenie na gruncie francuskiej legislacji pokazuje, że przed wszczęciem procedury sądowej o odzyskanie wierzytelności należy najpierw zająć się jej zabezpieczeniem. Dlaczego? Okazuje się, że w praktyce bardzo często polscy wierzyciele, dysponujący

Korzystna współpraca z agentem handlowym z Francji – jak ją osiągnąć? Współpraca z agentami handlowymi we Francji wiąże się z długoterminowym rozwojem firmy i zyskami. Podjęcie jej nie należy jednak do prostych zadań, ponieważ wymaga negocjacji, znajomości

Możliwość zajęcia kont bankowych u francuskiego dłużnika – informacje na temat procedury Jednym z największych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami jest dochodzenie należności od dłużników. Polskie firmy, u których zadłużone są francuskie podmioty, mogą starać się dochodzić swoich

Konsultacje z zakresu prawa handlowego, czyli profesjonalne wsparcie w zakładaniu francuskich filii i nie tylko Nie da się ukryć, że wielu z nas na pewnym etapie życia będzie musiało wziąć udział w postępowaniu sądowym. O ile procesy krajowe nie przysparzają aż tak wiele stresu, procedury międzynarodowe mogą być źródłem dużego zdenerwowania

  • 1
  • 2