Oddelegowanie polskich pracowników do pracy we Francji - Prawo pracy Francja

Francuski adwokat mówiący po polsku

Doradztwo z zakresu francuskiego prawa

Prowadzenie swojej działalności we współczesnych realiach często wiąże się z koniecznością wyjazdów poza granice kraju. Przedsiębiorstwa działające w różnych branżach często decydują się na oddelegowanie polskich pracowników do pracy we Francji w ramach umowy podwykonania. To właśnie Francja zajmuje drugie miejsce na liście krajów najczęściej goszczących pracowników delegowanych (na miejscu lidera od lat plasuje się nasz zachodni sąsiad).

Wydawać by się mogło, że wzrost liczby pracowników najemnych oznacza znaczące uproszczenie procedur. Tymczasem okazuje się, że pracownicy oddelegowani do pracy we Francji muszą podporządkować się ścisłym przepisom, które na przestrzeni ostatnich lat zostały mocno zaostrzone.

 

Oddelegowanie polskich pracowników do pracy we Francji

Oddelegowanie pracowników do Francji – podstawa prawna

Podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym zasady, jakim podlega oddelegowanie pracowników do Francji, zostały sformułowane w ustawie „Macron”, która weszła w życie 8 sierpnia 2015 r. Rok później dokument został poszerzony o szereg dekretów. Na mocy przepisów pracodawca delegujący swoją kadrę do pracy nad Sekwaną zobowiązany jest między innymi do złożenia stosownej deklaracji do francuskiej inspekcji pracy, ustanowienia francuskiego przedstawiciela, uzyskania karty BTP czy też opłacenia znaczka skarbowego. Jeśli pracownik nie jest obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej, musi posiadać zezwolenie na pracę.

Każda osoba oddelegowana musi prowadzić dokładną ewidencję czasu pracy. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy i pracownika jest również zapoznanie się z francuskim prawem pracy (w szczególności w obszarze warunków pracy oraz wynagrodzenia), które bezwzględnie należy respektować.

Niedostosowanie się do restrykcyjnego prawa wynikające z niewiedzy lub zaniedbania może mieć daleko idące konsekwencje. Pracownicy oddelegowani poddawani są częstym kontrolom przed URSSAF – organ, który możemy porównać do polskiego ZUS-u. Wszelkie nieprawidłowości będą równoznaczne z sankcjami finansowymi.

Francuski reprezentant dla oddelegowanych pracowników we Francji – zaufaj doświadczeniu

Oddelegowanie pracowników do Francji wymaga wcześniejszego przygotowania. Dla znacznej części osób ogrom przepisów ustanowionych przez francuskie prawo może być źródłem chaosu informacyjnego. Przedsiębiorcy i pracownicy nie są jednak zdani na siebie.

Nieocenioną pomocą prawną ułatwiającą całą procedurę jest nawiązanie współpracy z polsko-francuską kancelarią. Specjaliści biegle poruszający się wśród obowiązujących we Francji przepisów w przystępny sposób podsumują wszystkie wymogi prawne dotyczące oddelegowania polskich pracowników do pracy we Francji oraz przedstawią wszystkie obowiązki spoczywające na barkach pracodawcy.

Francuski reprezentant dla oddelegowanych pracowników we Francji włada biegle językiem polskim i francuskim, co znacząco usprawnia komunikacje i redukuje stres związany z koniecznością dopełnienia wszystkich formalności.

 

Contact/Kontakt

AVOCATLEGAL VERSAILLES

22, rue de Lafayette, 78000 Versailles

(FR)+33 (1) 39 02 37 74

AVOCATLEGAL PERPIGNAN

3, place de Catalogne, 66000 Perpignan

(FR)+ 33 (0) 4 48 07 24 60